Ilya Ezhov #33, Vityaz Podolsk ©Puckfans.at/Andreas Robanser

Ilya Ezhov #33, Vityaz Podolsk ©Puckfans.at/Andreas Robanser

Ilya Ezhov #33, Vityaz Podolsk ©Puckfans.at/Andreas Robanser