Photo Gallery EBEL Round 2 HC Orli Znojmo – Graz 99ers

EBEL Round 2 HC Orli Znojmo – Graz 99ers   3:6 (0-3, 0-2, 3-1)