Ilya Samsonov

Ilya Samsonov#30
Metallurg Magnitogorsk
Saison 2015-16
©Puckfans.at/Andreas Robanser

Ilya Samsonov#30
Metallurg Magnitogorsk
Saison 2015-16
©Puckfans.at/Andreas Robanser