Ilya Kovalchuk #17, SKA St. Petersburg KHL Saison 2014-15©Puckfans.at/Andreas Robanser

Ilya Kovalchuk #17, SKA St. Petersburg
KHL Saison 2014-15
©Puckfans.at/Andreas Robanser